wtorek, 22 01, 2019
A- A A+

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

 

Przewodniczący Rady Wydziału:
Dziekan

prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek  

Prodziekani

dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK

dr hab. inż. Bogdan Szybiński

dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik

dr hab. inż. Stanisław Kuciel   

Kierownicy Jednostek

M1 - prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, 

M2 - dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK,

M3 - prof. dr hab. inż. Aleksander Muc, 

M4 - dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK

M5 - prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup

M6 - prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

M7 - prof. dr hab. inż. Edward Lisowski

M8 - prof. dr inż. Grzegorz Zając

M9 - prof. dr hab. inż. Jan Taler

M10 - dr inż. Barbara Juras

M11L - dr inż. Janusz Pobędza 

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek

prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis 

prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski

prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek  

prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński

prof. dr hab. inż. Jan Kazior

prof. dr hab. inż. Marek Książek

prof. dr hab. inż. Zbigniew Matras

prof. dr hab. inż. Czesław Niżankowski

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

prof. dr hab. inż. Jolanta Stacharska – Targosz

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski(1/2 etatu)

prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski

prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala 

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK

dr hab. inż. Marek Barski

dr hab. inż. Jan Bielski

dr hab. inż. Jan Duda

dr hab. inż. Piotr Duda 

dr hab. inż. Halina Egner

dr hab. inż. Andrzej Gajek

dr hab. inż. Stanisław Guzowski (1/4 etatu) 

dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK 

dr hab. Janusz Jaglarz 

dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK

dr hab. inż. Janusz Krawczyk

dr hab. inż. Stanisław Łopata

dr hab. inż. Jan Łuczko

dr hab. inż. Wojciech Marek

dr hab. inż. Grzegorz Milewski

dr hab. inż. Beata Niezgoda – Żelasko

dr hab. inż. Paweł Piec (1/4 etatu)

dr hab. inż. Jacek Pietraszek

dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec

dr hab. inż. Andrzej Sobczyk

dr hab. inż. Bohdan Węglowski

dr hab. inż. Jerzy Zając

dr hab. inż. Wiesław Zima 

Doktorzy habilitowani

dr hab. inż. Marek Babeł

dr hab. inż. Jerzy Cisek

dr hab. inż. Piotr Dzierwa

dr hab. inż. Piotr Kędziora

dr hab. Wojciech Kopczyński (1/2 etatu)

dr hab. inż. Artur Krowiak

dr hab. inż. Aleksander Kuranowski

dr hab. Marek Liskiewicz (1/2 etatu)

dr hab. inż. Łukasz Mika

dr hab. inż. Paweł Ocłoń

dr hab. Ewa Pawluczuk (1/2 etatu)

dr hab. inż. Andrzej Ryniewicz

dr hab. inż. Henryk Sanecki

dr hab. inż. Jerzy Schmidt

dr hab. inż. Marek Sikoń

dr hab. inż. Bogdan Słodki

dr hab. inż. Andrzej Sowa

dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński

dr hab. inż. Grzegorz Tora

dr hab. inż. Józef Tutaj

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

dr inż. Artur Cebula

dr inż. Wiesław Cichocki

dr inż. Zygmunt Dziechciowski

dr inż. Szymon Hernik

dr inż. Robert Janczur

dr inż. Magdalena Jaremkiewicz

dr inż. Małgorzata Kowalczyk

dr inż. Maciej Krasiński

dr inż. Krzysztof Krupa

dr inż. Piotr Kucybała

dr inż. Waldemar Małopolski

dr inż. Maciej Michnej

dr inż. Dariusz Mierzwiński

dr inż. Stanisław Młynarski

dr inż. Sabina Motyka

dr inż. Marek Nykiel

dr inż. Ksenia Ostrowska

dr inż. Janusz Pobędza

dr inż. Janusz Pobożniak

dr inż. Andrzej Skrzyniowski

dr inż. Piotr Strzępek

dr inż. Stanisław Walczak

dr inż. Dominik Wyszyński

dr inż. Wiesław Szatko

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami

inż. Iwona Błotnicka

mgr Leszek Hacuś

mgr inż. Paulina Marasek

Anna Marzec

mgr Wioleta Pietruszka

mgr Renata Socha

mgr inż. Ryszard Trela 

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Agnieszka Żyra 

Przedstawiciele studentów

inż. Paweł Baj

inż. Kaja Błażejowska

Magda Bodziony

Aleksandra Borucka

inż. Mikołaj Duda

Krystian Dudek

Ksymena Gałachowska

Sonia Gontko

inż. Katarzyna Górska

Karolina Karwała

Wojciech Jaszczyk

inż. Witold Juszkiewicz

Paulina Kaczor .

Katarzyna Król

Sylwia Kasprzyk

inż. Anna Kufel

inż. Karol Mzyk

Łukasz Krzowski

Jakub Kuranda

Emilia Lembryk

Aleksandra Nędza

inż. Joanna Pawlik

Filip Sikorski

inż. Łukasz Sobol

Agata Sośnicka

Wojciech Szczepaniec

Przedstawiciel ZNP

dr inż. Krzysztof Zarębski

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

dr inż. Jacek Wojs   

Profesorowie i docenci emerytowani

dr hab. inż. Stefan Bućko

prof. dr hab. inż. Kazimierz Golec

dr hab. inż. Antoni Gondek

dr hab. inż. Andrzej Grzyb

dr hab. inż. Jerzy Jaskólski

prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk

dr hab. inż. Edward Kołodziej

prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski

prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki

dr hab. inż. Adam Miernikiewicz

dr hab. inż. Władysław Mitianiec

prof. dr hab. inż. Franciszek Młynarski

prof. dr hab. inż. Andrzej Mruk

prof. dr hab. inż. Leszek Nawara

prof. zw. dr hab. Józef Nizioł

dr hab. inż. Stanisław Okoński

prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz

prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański

dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK

prof. dr hab. inż. Jan Ryś

prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz

dr hab. inż. Rafał Palej

prof. dr hab. inż. Andrzej Samek

prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek

dr hab. inż. Józef Struski

dr hab. inż. Roman Wielgosz

dr hab. inż. Wojciech Wojciechowski

prof. dr hab. inż. Jerzy Wołkow

dr hab. inż. Zdzisława Kordas 

doc. dr inż. Konrad Fiałkowski 

dr hab. inż. Longin Gondek 

Przedstawiciele Wydziałów

dr hab. Piotr Jakóbczak, prof. PK – Inst. Matemat.

prof. dr hab. inż. Jan Cisowski – Inst. Fizyki 

dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK-WIEK 

Przedstawiciel Zakładu Geometrii Wykreślnej A-6

dr inż. Andrzej Zdziarski 

Przedstawiciele Studium Języków Obcych

mgr Dorota Gawryła  

Przedstawiciele SWFiS

mgr Marta Tomczyk