wtorek, 22 01, 2019
A- A A+

Komisje Wydziałowe


KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodniczący:

Prodziekan WM - dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik

Członkowie :

Zastępcy Dyrektorów ds. dydaktycznych

Przedstawiciel Studentów – Magda Bodziony

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów – mgr inż. Helena Dębecka

Przedstawiciel Jednostki Pozawydziałowej


KOMISJA DS. GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW

Przewodniczący:

Dziekan WM - prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Członkowie:

Dyrektorzy Instytutów/Kierownik Jednostki Wydziału Mechanicznego PK

Rada Wydziału Mechanicznego PK w głosowaniu jawnym powołała Komisję ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów w w/w składzie.


KOMISJA DS. NAGRÓD I ODZNACZEŃ

Przewodniczący:   

Dziekan WM  –  prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Członkowie:            

Dyrektorzy Instytutów/Kierownik Jednostki Wydziału Mechanicznego PK

Rada Wydziału Mechanicznego PK w głosowaniu jawnym powołała Komisję ds. Nagród i Odznaczeń w w/w składzie.


KOMISJA DS. PROMOCJI

Przewodniczący:

Prodziekan WM – dr hab. inż. Bogdan Szybiński

Członkowie:

dr inż. Daniel Ziemiański, Instytut M-1

dr inż. Marek Nykiel, Instytut M-2

dr inż. Filip Lisowski, Instytut M-3

dr inż. Robert Janczur, Instytut M-4

dr inż. Konrad Nering, Instytut M-5

dr inż. Anna Boratyńska-Sala, Instytut M-6

dr inż. Zbigniew Latała, Instytut M-7

mgr inż. Małgorzata Kuźnar,  Instytut M-8

dr inż. Damian Muniak, Instytut M-9

dr inż. Ksenia Ostrowska, Laboratorium M-10

mgr inż. Artut Guzowski, Laboratorium M-11L

Przedstawiciel Studentów – Łukasz Sobol


KOMISJA REKRUTACYJNA

Przewodniczący:

Prodziekan WM – dr inż. Stanisław Kuciel

Sekretarz (I) – dr inż. Stanisław Walczak, 

Sekretarz (II) – dr inż. Andrzej Skrzyniowski

Członkowie:

Przedstawiciele Instytutów/Jednostek WM