poniedziałek, 10 12, 2018
A- A A+

źródło: http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=195&lang=pl

 

Studenci stażyści

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.), student ostatniego roku studiów drugiego stopnia może na zasadach określonych w Statucie uczelni odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i otrzymywać, ze środków własnych uczelni, stypendium na zasadach określonych w Statucie. Szczegółowe informacje dla studentów PK zainteresowanych udziałem w stażu znajdują się poniżej: