poniedziałek, 21 01, 2019
A- A A+

Obecnie na naszym Wydziale działa 17 Kół Naukowych związanych z odpowiednimi kierunkami studiów:


kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

KOŁO NAUKOWE Automatyki i Robotyki (opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Wójcik)

W ramach kierunku Automatyka i Robotyka działa studenckie koło naukowe KNAiR. Zrzesza ono studentów, którzy pragną rozszerzyć swoje zainteresowania i umiejętności poza obowiązkowy zakres studiów. W swojej działalności Koło porusza tematykę sterowania, programowania i elektroniki, jak również mechaniki, metod komputerowych i optymalizacji. Działalność koła skupia się również wokół problemów budowy wielosegmentowego pojazdu autonomicznego oraz problemów wykorzystania czujników MEMS w rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu ruchu. Członkowie koła mają dostęp do najświeższych nowinek ze świata automatyki i robotyki. Zdobywana wiedza teoretyczna ma bezpośrednie przełożenie na praktykę poprzez realizację rozmaitych projektów i zagadnień. Koło daje wiele możliwości samorealizacji, jak i pracy zespołowej. Od 2004 roku jednym z projektów jest budowa robotów wystawianych na organizowanych corocznie zawodach Sumo Robotów. W III edycji zawodów rozegranych 22 kwietnia 2006 zbudowany przez KAiR robot „H5” zdobył 2 miejsce, czym dostarczył wiele radości swoim twórcom oraz potwierdził ich wysokie umiejętności. Członkowie KNAiR zdobywają również liczne nagrody i wyróżnienia na Sesjach Studenckich Kół Naukowych. Świadczy to o wysokim poziomie naukowym zagadnień poruszanych w realizowanych projektach. W 2015 roku, w Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych jeden z zespołów KNAiR wywalczył pierwsze miejsce, drugi zdobył wyróżnienie. W 2016 r. zespół z KNAiR w USSKN zdobył drugie miejsce. Dodatkową działalnością koła jest organizowanie wycieczek do różnych zakładów przemysłowych. Celem takich wyjazdów jest zapoznanie się z istniejącymi rozwiązaniami technicznym z dziedziny automatyki i robotyki.


kierunek: ENERGETYKA

 • KOŁO NAUKOWE Energetyki i Ochrony Środowiska (opiekun naukowy: dr inż. Anna Korzeń, mgr inż. Marcin Pilarczyk)

Koło naukowe „Energetyka i Ochrona Środowiska” działa od 2004 roku. Studenci w ramach koła zwiedzają obiekty przemysłowe o profilu energetycznym – np. elektrownie i elektrociepłownie. W ramach koła prowadzą prace naukowe, badawcze i obliczeniowe. Poznają nowoczesne inżynierskie pakiety komputerowe (CAD, CFD). Swoje prace studenci prezentują na sesjach kół naukowych. Studenci Koła Naukowego Energetyki i Ochrony Środowiska zdobyli w roku 2006 wyróżnienie za pracę badawczą poświęconą opromieniowanym wymiennikom ciepła. Obecnie w ramach koła prowadzone są dwa projekty badawcze dotyczące energetycznego kotła parowego oraz podwyższeniu sprawności wymiennika ożebrowanego. Więcej informacji na stronie: http://www.imiue.mech.pk.edu.pl/


kierunek: INFORMATYKA

 • KOŁO NAUKOWE Grafiki Komputerowej i Modelowania (opiekun naukowy: mgr inż. Joanna Fabiś-Domagała, mgr inż. Tadeusz Czyżewski)
 • KOŁO NAUKOWE Programistów i Miłośników Informatyki (opiekun naukowy: mgr inż. Maciej Kołomycki )

kierunek: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 • KOŁO NAUKOWE Inżynierii Biomedycznej "CANCRICAT" (opiekun naukowy: dr inż. Sylwia Łagan)

W październiku 2003 grupa studentów 4 i 5 roku Inżynierii Medycznej zawiązała Studenckie Koło Naukowe CANCRICAT, decyzją Rektora PK wpisane w rejestr kół rozpoczęło oficjalnie swoją działalność. Studenci zorganizowali trzy wyprawy naukowo-dydaktyczne tematyczne związane z ortopedią, rehabilitacją i stomatologią. W ramach działalności studenci nawiązali kontakt z Kołem Naukowym ORTHOBIAL z Politechniki Białostockiej oraz Kołem Matematyków UJ.
Działalność:

 • Udział w Uczelnianych Sesjach Kół Naukowych (nagrody i wyróżnienia)
 • Udział w Konferencjach Majówka Młodych Biomechaników (nagrody i wyróżnienia)
 • Organizowanie dni otwartych dla studentów zainteresowanych Inżynierią Medyczną
 • Organizacja wypraw naukowo –dydaktycznych
 • Pomoc w realizacji projektów badawczych
 • Prace własne studentów, prace przejściowe, dyplomowe

kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 • KOŁO NAUKOWE Inżynierii Materiałowej (opiekun naukowy: dr inż. Józef Kłaput)

Celem Studenckiego Ruchu Kół Naukowych jest rozbudzenie zainteresowań studentów działalnością naukową, pogłębienie tych zainteresowań, umożliwienie im rozwoju osobistego, a także przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej. Działalność Koła Naukowego opiera się na wytworzeniu partnerskich stosunków pomiędzy członkami Koła i opiekunami ze strony Instytutu. Zaangażowanie studentów w pracach Koła Naukowego jest podstawa jego działalności i świadczy o zainteresowaniu a tym samym o potrzebie istnienia kierunku wiedzy kreowanej i reprezentowanej przez Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali z wszystkimi jego dziedzinami. Równocześnie studenci działający w Kole Naukowym mają możliwość śledzenia i aktywnego uczestniczenia w działalności dydaktycznej poszczególnych Zakładów Instytutu.

Formy działalności Koła Naukowego:

 • udział członków koła w pracach naukowych Instytutu,
 • prowadzenie własnej działalności naukowej przez członków Koła,
 • udział w obozach naukowych – krajowych i zagranicznych,
 • udział w targach i wystawach najnowszych osiągnięć z dziedziny nauki i techniki,
 • udział w krajowych i zagranicznych wycieczkach do zakładów przemysłowych i instytutów naukowych,
 • udział w Uczelnianych i Krajowych Sesjach Kół Naukowych,
 • udział w Konferencjach Naukowo-Technicznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
 • udział w spotkaniach z przedstawicielami krajowych i zagranicznych wiodących firm i zakładów przemysłowych.

 

 • KOŁO NAUKOWE Spawalników, Odlewników i Metalurgii Proszków (opiekun naukowy: dr inż. Marek Hebda)

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • KOŁO NAUKOWE Mechaniki "Konstruktor" (opiekun naukowy: dr inż. Halina Egner)
 • KOŁO NAUKOWE Metody Elementów Skończonych (MES) (opiekun naukowy: dr inż. Paweł Foryś)
 • KOŁO NAUKOWE Maszyn Roboczych (opiekun naukowy: mgr inż. Artur Guzowski)
 • KOŁO NAUKOWE Pojazdów Samochodowych (opiekun naukowy: dr inż. Michał Maniowski)
 • KOŁO NAUKOWE Silniki Spalinowe (opiekun naukowy: dr hab. inż. Władysław Mitianiec)
  KOŁO NAUKOWE Inżynierii i Aparatury Przemysłowej (opiekun naukowy: dr inż. Ryszard Wójtowicz, dr inż. Wiesław Szatko)

kierunek: TRANSPORT

 • KOŁO NAUKOWE Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego: 
  sekcja Diagnostyka Techniczna (opiekun naukowy: dr inż. Zygmunt Dziechciowski)
  sekcja Konstrukcja i Eksploatacja (opiekun naukowy: dr inż. Wiesław Cichocki)
  sekcja Obliczenia Numeryczne (opiekun naukowy: dr inż. Stanisław Łaczek)

 

 • KOŁO NAUKOWE Transport (opiekun naukowy: mgr inż. Bartosz Szachniewicz)

kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

KOŁO NAUKOWE Zarządzania i Inżynierii Produkcji: Uczestnikami spotkań Koła są Studenci (nie tylko kierunku Inżynieria Produkcji, ale również kierunków pokrewnych), chcący poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności, wybiegające poza ramy programowe studiów. Do naukowych zainteresowań Koła należą:

 • udział w projektach realizowanych w różnych przedsiębiorstwach z zakresu zarządzania i marketingu, metod i narzędzi jakości, organizacji i inżynierii produkcji;
 • uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych projektach w ramach różnych konkursów,
 • rozwój metody rozwiązywania problemów innowacyjnych TRIZ,
 • mikro i nano technologie,
 • programowanie i obsługa obrabiarek CNC.

Członkowie Koła Naukowego IP uczestniczą, m.in. w:

 • wycieczkach do fabryki Philips Morris Polska S.A. w Krakowie,
 • zwiedzaniu Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie,
 • audycie (na żywo) recertyfikującym system zarządzania jakością zgodnego z międzynarodowym standardem ISO 9001,
 • szkoleniach oraz kursach dotyczących obróbki skrawaniem w Centrum Edukacyjnym firmy Sandvik Coromant w Katowicach,
 • Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych.
 • Festiwalu Nauki i Nocy Naukowców.

Koło Naukowe IP podejmuje i realizuje różne tematy, w tym:

 • „Zarządzanie mediami w przedsiębiorstwie” – praca zbiorowa
 • „Konstytuowanie warstwy wierzchniej w procesie polerowania” – praca zbiorowa
 • „Obrabialność materiałów polimerycznych” - Krzysztof Jezierski
 • ARES SP.J. – udział w audycie recertyfikującym w firmie HPU” - Aleksandra Zylik i Marcin Jawor
 • „Planowanie eksperymentów (DOE) – wprowadzenie” - Krzysztof Usarek
 • inne prace, dotyczące inżynierii produkcji, jakości czy zagadnień innowacyjności.

W ramach działalności Koła jest zapraszanie bądź odwiedzanie dużych firm z ofertami staży i praktyk. Praktyki studenckie są realizowane zgodnie z programem studiów. Miejsca, w których są organizowane praktyki tzn. zakłady przemysłowe, instytuty naukowo-badawcze, laboratoria
i pracownie badawcze, a także urzędy publiczne, ustalane są zgodnie z kierunkiem studiów oraz prowadzonych na nim specjalnościach. Praktyki zwykle mają charakter indywidualny i odbywane są w wybranej przez Studenta firmie. Istnieją również inne formy praktyk, tj. wyjazdy (obozy) naukowe, w ramach których odwiedzane są zwykle znane firmy o interesującym i nowoczesnym profilu działalności. Praktyki studenckie dają możliwość wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy oraz umiejętności w praktyce, jak również pozwalają na poznanie potencjalnego pracownika przez pracodawcę oraz pracodawcy przez kandydata na pracownika.


sekcja Systemy Jakości w Inżynierii Produkcji (opiekun naukowy: dr inż. Marek Rączka)
sekcja Zarządzanie Przedsiębiorstwem (opiekun naukowy: dr inż. Anna Kiełbus)
sekcja Obróbka i Obrabiarki CNC (opiekun naukowy: dr inż. Grzegorz Struzikiewicz)
sekcja Mikro i Nano Technologii (opiekun naukowy: dr inż. Dominik Wyszyński)

 • KOŁO NAUKOWE Metrologii Współrzędnościowej (opiekun naukowy: dr inż. Ksenia Ostrowska, dr inż. Adam Gąska)

 


W przypadku pytań, wątpliwości, uwag, itp. proszę o kontakt z Opiekunem odpowiedniego Koła Naukowego
lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 012 374 32 59 lub 501 456 836 lub pok. C205a.