wtorek, 22 01, 2019
A- A A+

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Andrzej Sowa

Studia na kierunku Transport zapewniają szeroką wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów transportowych, zagadnień dotyczących logistyki i ochrony środowiska, a w szczególności: inżynierii transportu, automatyzacji oraz eksploatacji środków transportu. Absolwenci kierunku posiadają umiejętności: planowania i zarządzania eksploatacją środków transportu, maszyn budowlanych
i systemów transportu, projektowania systemów, procesów oraz technologii poszczególnych rodzajów transportu i maszyn budowlanych, nawiązywania kontaktów interpersonalnych i kierowania zespołami ludzkimi i zarządzania, biegłego wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych (IT) w praktyce. Studia na kierunku Transport pozwolą Ci poznać:

 • funkcjonowanie systemów nowoczesnego transportu,
 • konstrukcję, technologię wytwarzania oraz eksploatację pojazdów, maszyn budowlanych i urządzeń transportowych,
 • zarządzanie, logistykę, marketing oraz organizację infrastruktury transportowej a także problematykę ekologii,
 • inżynierii ruchu, informatyki stosowanej, projektowania, modelowania i sterowania,
 • prowadzenia badań i diagnostyki, jakości, bezpieczeństwa, niezawodności.

Studia I stopnia zapewniają szeroką wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów transportowych a w szczególności:

 • analizy systemów transportowych,
 • eksploatacji środków transportu,
 • inżynierii maszyn budowlanych,
 • inżynierii środków transportu,
 • inżynierii ruchu.

Absolwenci przygotowani są do nadzorowania oraz zarządzania systemami i procesami transportowymi, rozwiązywania zagadnień dotyczących:

 • logistyki,
 • wykorzystywania nowoczesnych technik wspomagania komputerowego w transporcie,
 • planowania i zarządzania procesami eksploatacji środków transportu,
 • pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu,
 • ochrony środowiska.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje szeroką możliwość podjęcia pracy:

 • w jednostkach eksploatacji środków transportu samochodowego, szynowego, lotniczego i bliskiego,
 • w jednostkach organizacyjnych służb ruchu,
 • w zakładach obsługowo-naprawczych, firmach spedycyjnych i centrach logistycznych
 • a także w innych jednostkach gospodarczych, gdzie wymagana jest interdyscyplinarna wiedza techniczna i informatyczna.

Specjalności:

 • Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

Zakład eksploatacji Pojazdów Samochodowych i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

al. Jana PawIa II 37, budynek J, 31-864 Kraków

tel. +48 628 35 41

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.pk.edu.pl/~m-4

Kierownik Specjalności: dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK

Specjalność przygotowuje absolwenta do pełnienia funkcji o charakterze kierowniczym w przedsiębiorstwach związanych z eksploatacją środków transportu oraz innych maszyn jak również w dziedzinie organizacji i zarządzania transportem. Po ukończeniu tej specjalności absolwent posiada bardzo dobre wykształcenie techniczne pozwalające na podjęcie pracy w wielu innych działach gospodarki. Specjalność przygotowuje absolwentów w zakresie organizacji
i zarządzania zapleczem technicznym motoryzacji oraz zarządzania transportem samochodowym. Absolwenta tej specjalności cechuje znajomość zagadnień związanych z badaniami pojazdów, ich zespołów i osprzętu przy zastosowaniu nowoczesnej, specjalistycznej aparatury pomiarowej i diagnostycznej opartej na technikach komputerowych. Posiada wiedzę z zakresu obsługi, diagnostyki i technologii napraw pojazdów samochodowych, zastosowań materiałów eksploatacyjnych oraz z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Posiada wiedzę dotyczącą logistyki transportu samochodowego. Specjalność Eksploatacja Pojazdów Samochodowych powstała ze względu na duże zapotrzebowanie na przygotowaną kadrę techniczną z uwagi na ciągle rosnącą liczbę eksploatowanych samochodów. Uzyskana wiedza i przygotowanie do pracy zawodowej stwarzają możliwości zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych we wszystkich przedsiębiorstwach związanych z eksploatacją maszyn, a w szczególności w:

 • przedsiębiorstwach eksploatujących pojazdy samochodowe,
 • zakładach obsługowo-naprawczych samochodów i ich zespołów,
 • stacjach diagnostycznych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • policji drogowej,
 • wydziałach komunikacji,
 • marketingu pojazdów i części samochodowych oraz materiałów eksploatacyjnych
 • działach badań producentów pojazdów,
 • w szkolnictwie i instytutach naukowo-badawczych.

 • Eksploatacja i niezawodność w transporcie

Instytut Pojazdów Szynowych
al. Jana Pawła II 37, budynek A, 31-864 Kraków
tel. +48 12 628 3310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://m8.mech.pk.edu.pl

Kierownik Specjalności: dr hab. inż. Andrzej Sowa

Ta specjalność – to wiedza z zakresu:

 • nowoczesnych metod zarządzania, marketingu i logistyki na rynku środków transportowych,
 • wspomagania komputerowego procesów eksploatacji,
 • organizacji i funkcjonowania jednostek obsługowo-naprawczych środków transportu,
 • monitoringu procesów zużycia i niezawodności elementów maszyn, w szczególności - pojazdów, metod i środków badań prognostycznych.

 • Logistyka i spedycja

Instytut Pojazdów Szynowych
al. Jana Pawła II 37, budynek A
31-864 Kraków
tel. +48 12 628 3310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://m8.mech.pk.edu.pl

Kierownik Specjalności: dr hab. inż. Henryk Sanecki

Logistyka i Spedycja to oferta dla wszystkich studentów, poszukujących nowych rozwiązań, mających predyspozycje do pełnienia w przyszłości funkcji menedżerskich i kierowniczych, w szczególności w sektorze logistyki i spedycji. Sektor ten stanowiący newralgiczny dział każdej gospodarki podlega nieustannie dynamicznemu rozwojowi, tworząc w naturalny sposób nowe miejsca pracy dla profesjonalnie wykształconych inżynierów. Logistyka to zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji pomiędzy poziomem świadczonych usług, a poziomem i strukturą związanych z tym kosztów. Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towarów różnymi środkami transportu zarówno w obszarze kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Kierunek ułatwiający uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

Umiejętności i wiedza absolwenta:

 • Kierowanie działalnością logistyczną przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego,
 • Samodzielne formułowanie i realizacja zadań logistycznych,
 • Określanie celów logistycznych w przedsiębiorstwie i sposobów ich osiągania w powiązaniu z działalnością całej firmy,
 • Identyfikowanie źródeł problemów logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • Koordynowanie działań w ramach projektów logistycznych,
 • Analizowanie kosztów logistycznych w ujęciu krótko i długookresowym.

Studia przygotowują absolwenta do:

 • kompleksowego zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie,
 • planowania, organizowania, wdrażania i korygowania zadań logistycznych,
 • służących poprawie efektywności przedsiębiorstwa
 • wykonywania zawodu Logistyka lub Spedytora,
 • pełnienia funkcji w przedsiębiorstwie na takich stanowiskach jak m.in.:
  specjalista ds. Logistyki lub Spedycji, specjalista ds. Zarządzania Łańcuchem dostaw, specjalista ds. Planowania.

 • Inżynieria Maszyn Budowlanych i systemów transportu przemysłowego

Instytut Konstrukcji Maszyn (LBT i MR)
al. Jana Pawła II 37, budynek A
31-864 Kraków
tel. +48 12 628 3409
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Specjalności: dr hab. inż. Grzegorz Tora

Przygotowanie absolwentów do twórczego posługiwania się zaawansowaną wiedzą inżynierską w obszarze projektowania i modelowania, organizacji i zarządzania, eksploatacji, badań i diagnostyki. Doświadczenia praktyczne studenci nabywają w bogato wyposażonym, nowoczesnym laboratorium dydaktyczno- badawczym, pracowni wspomagania komputerowego oraz na kierunkowych praktykach zawodowych. Szczególny nacisk położony jest na zapoznanie studentów z zaawansowanymi systemami prowadzenia badań diagnostycznych oraz oceną stanu technicznego konstrukcji nośnych i zespołów napędowo-roboczych. Po ukończeniu tej specjalności absolwent będzie:

 • nowoczesnym inżynierem mechanikiem transportu bliskiego podejmującym specjalistyczne zadania badawcze kreatywno-organizacyjne,
 • pracować w zakładach, w których znajdują się urządzenia dozorowe tzn. dźwignice, przenośniki, obrotnice, podajniki i wyciągi linowe
 • mógł stosować nowoczesne technologie wytwarzania urządzeń transportowych, a także ich odnowy poprzez modelowanie procesów wytwórczych i remontowo-naprawczych,
 • zapoznawać się z konstrukcją maszyn urządzeń do budowy oraz utrzymania zdolności eksploatacyjnej ciągów komunikacyjnych, dróg, autostrad i pasów startowych.

Praktyki i staże

Studenci maja możliwość odbycia praktyk w następujących firmach:

 • KRK Airport Services Kraków
 • DB SCHENKER
 • M-CARS BMW Kraków
 • MARIMEX Opel Kraków
 • Viamot Ltd Kraków
 • PKP CARGO S.A.
 • MPK S.A. Kraków
 • Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego S.A. Kraków
 • „Spedycja Polska – SPEDCONT”
 • Equus Sp. Z.o.o. Kraków
 • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
 • A.D. TOYOTA Service Nowak Kraków
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

Opinie absolwentów

Zakres wiadomości zdobytych podczas studiów w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, daje nie tylko gruntowne przygotowanie inżynierów do pracy, ale także otwiera horyzonty na wiele dziedzin pokrewnych wybranemu kierunkowi. Dzięki wiedzy nabytej w trakcie nauki, doświadczeniom z pracy zawodowej oraz własnym zainteresowaniom stało się możliwe harmonijne połączenie teorii z praktyką i realizacja projektów niezbędnych do wdrażania nowych technologii, niezbędnych przy eksploatacji nowoczesnych środków transportu zbiorowego.

Dr inż. Stanisław Jurga
Kierownik Działu Strategii Technicznej
MPK SA w Krakowie