poniedziałek, 10 12, 2018
A- A A+

Opiekun kierunku: Prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel: (012) 628 36 03, (012) 628 36 05
fax: (012) 648 14 32, (012) 648 56 85

www.mech.pk.edu.pl

Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn należą do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, największy w Polsce, o ustalonej wysokiej renomie, posiadający akredytacje komisji państwowych i mający prawo nadawania stopni naukowych będzie przepustką do Twojej kariery. Dyplom inżyniera mechanika uprawnia do samodzielnego projektowania, konstruowania i eksploatacji wszelkiego typu urządzeń mechanicznych, bezpośrednio po ukończeniu studiów (w przeciwieństwie np. do dyplomu lekarza, adwokata czy inżyniera budownictwa).

Studia I stopnia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, pracy w zespole, podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia rozszerzają wiedzę m.in. w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie, projektowania i eksploatacji maszyn oraz doboru materiałów inżynierskich. Studia te na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn mogą podjąć absolwenci pierwszego stopnia tego kierunku lub kierunków pokrewnych.


Specjalności:


  • Aparatura i Instalacje Przemysłowe

jest szeroką, uniwersalną specjalnością, dającą solidne przygotowanie do pracy w kraju
i za granicą. Jako jedyni na Wydziale oferujemy studentom możliwość równoczesnego uzyskania dyplomu Politechniki Krakowskiej oraz uczelni zagranicznej, co istotnie zwiększa możliwości podjęcia pracy w Europie. Wybierając ją możesz podjąć na ostatnich latach studia na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. W ramach specjalności Aparatura i Instalacje Przemysłowe studenci zapoznają się między innymi z:

  • nowoczesnymi technikami pomiarowymi,
  • metodami komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
  • zasadami nowoczesnego zarządzania i marketingu

Do dyspozycji kierunek posiada bogato oprogramowaną sieć komputerową oraz nowocześnie wyposażone laboratoria. W trakcie studiów dla studentów tej specjalności organizowane są praktyki w renomowanych zakładach przemysłowych oraz atrakcyjne wyjazdy zagraniczne na obozy naukowe i szkolenia. Absolwenci specjalności Aparatura i Instalacje Przemysłowe znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki, w sektorze państwowym i prywatnym, w przemysłach przetwórczych:

  • spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, maszynowym i wielu innych jako projektanci, konstruktorzy, technolodzy czy też użytkownicy aparatury przemysłowej.

  • Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

Specjalność Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych kształci studentów w zakresie projektowania, budowy, technologii produkcji i badań eksperymentalnych pojazdów samochodowych w warunkach drogowych i stanowiskowych (np. zawieszeń, układów kierowniczych, hamulcowych, napędowych). Podaje wiedzę z zakresu mechatroniki samochodowej (np. ABS, ASR, ESP i inne urządzenia elektroniczne wspomagające kierowcę), ekologii (ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska), technologii produkcji wielkoseryjnej, ekspertyzy wypadków drogowych i innych. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w przemyśle motoryzacyjnym, ośrodkach badawczo-rozwojowych, szkolnictwie zawodowym i wyższym technicznym, firmach ubezpieczeniowych, a także przy sprzedaży i eksploatacji pojazdów samochodowych. Do dydaktyki i realizacji prac przejściowych i dyplomowych wykorzystywane są samochody badawcze Ford Transit i VW Passat.


  • Mechanika Konstrukcji i Materiałów

Specjalność o unikalnym i nowoczesnym programie studiów I i II stopnia zapewniającym szeroką i gruntowną wiedzę w różnych dziedzinach pracy przyszłego inżyniera mechanika. Mechanika konstrukcji materiałów to: komputerowa analiza wytrzymałościowa konstrukcji materiałów, modelowanie konstytutywne materiałów, analiza procesów zniszczenia, optymalizacja materiałów, szerokie zastosowanie w inżynierii chemicznej, analiza dynamiczna, diagnostyka i eksploatacja konstrukcji i maszyn.


  • Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Specjalność Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne obejmuje przede wszystkim klimatyzacje, chłodnictwo i wentylacje. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna znajduje zastosowanie nie tylko przy przechowywaniu, przetwarzaniu i przewożeniu żywności, czy w środkach transportu, ale także w budownictwie, wszelkiego typu przemyśle, służbie zdrowia, sporcie, w zastosowaniach niekonwencjonalnych, ekologicznych źródeł energii.


  • Zastosowanie Informatyki w Budowie Maszyn

  • Silniki Spalinowe

Praktyki i staże

Podczas studiów studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn biorą czynny udział w europejskich projektach edukacyjnych i badawczych oraz odbywają praktyki w renomowanych zakładach przemysłowych, takie jak: Biuro Projektowe Lurgi Polska, Biuro Projektowe Koksoprojekt S.A, Valeo Service Poland, Delphi Poland, Autoryzowane serwisy Opel, Volvo, MAN, VW, Audi, Siemens sp. z o.o., Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED i wielu innych.

Opinie absolwentów

Dzięki studiom na specjalności Aparatura i Instalacje Przemysłowe uzyskałam możliwość wyjazdu do Niemiec, gdzie w ramach podwójnego dyplomowania studiowałam na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Studia za granicą umożliwiły mi naukę języka niemieckiego i poznanie nowych kultur. Tydzień po ukończeniu studiów, zaczęłam pracować w Hamburgu. Cargill jest amerykańską firmą, zatrudniającą 160 000 pracowników w ponad 60 krajach na całym świecie. Jesteśmy światowym potentatem w dziedzinie produkcji żywności. Dzięki pracy w Cargill mam możliwość udziału w szeregu szkoleń na całym świecie, praca daje mi dużą satysfakcję.

Małgorzata Wójciak (dyplom 2004 r.)
stanowisko: Inżynier procesów produkcji żywności
firma: Cargill Inc., Hamburg, Niemcy

Z wiedzy zdobytej na Wydziale Mechanicznym korzystam na co dzień. Po kilku latach pracy w zawodzie związanym z ukończoną specjalnością Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne mogę potwierdzić wysoką jakość kształcenia i pozytywnie ocenić podstawy, jakie zdobyłem, w dalszym zdobywaniu doświadczenia zawodowego i wykonywaniu swoich obowiązków w pracy.

Wojciech Włodarczyk (dyplom 1999 r.)
stanowisko: Nadsztygar Mechaniczny ds. Klimatyzacji
firma: KGHM Polska Miedź S.A