wtorek, 22 01, 2019
A- A A+

Opiekun kierunku: Dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK

Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Al. Jana Pawła II 37, 31 – 864 Kraków
tel: 12 374 32 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://ip.pk.edu.pl/

Inżynieria produkcji - Inżynieria produkcji jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów dostosowanym do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz wymogów rynku pracy, umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu projektowania wyrobów i procesów, podstaw sterowania, eksploatacji, organizacji oraz zarządzania procesami wytwarzania. Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji znajdują zatrudnienie w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • w firmach projektowych i doradczych  oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna oraz ekonomiczna,
 • są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi. Przygotowują m.in. do:

 • projektowania procesów technologicznych typowych dla wytwarzania części maszyn i urządzeń technologicznych,
 • projektowania wyrobów,
 • zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • udziału w pracach badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technicznych i organizacyjnych,
 • udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego, zastosowania technik CAx i technik multimedialnych w zagadnieniach inżynierii produkcji, organizowania, zarządzania i koordynowania zespołów pracowniczych

Dyplomowanie na studiach I stopnia realizowane jest w zakresie czterech specjalności:


 • Inżynieria wytwarzania

to specjalność kształcąca inżynierów, wykorzystujących w swojej pracy komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania. Tu nauczysz się m.in.:

 • modelowania i symulacji procesów obróbki wiórowej i ściernej,
 • budowy i eksploatacji obrabiarek i narzędzi skrawających,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • projektowania procesów technologicznych obróbki, zarządzania projektami przemysłowymi i systemami technologicznych baz danych, nadzorowania jakości wyrobów w procesie wytwarzania

 • Systemy CAD/CAM

to specjalność kształcąca inżynierów wykorzystujących w swej pracy nowoczesne systemy modelowania komputerowego oraz obrabiarki sterowane numerycznie. Tu nauczysz się m.in.:

 • projektowania wyrobów z wykorzystaniem systemów modelowania komputerowego CAD,
 • projektowania technologii i programowania w komputerowych systemach wspomagania wytwarzania CAM,
 • wykonywania wyrobów na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
 • zastosowania metod inżynierii rekonstrukcyjnej (skanowanie przestrzenne, modelowanie, druk 3D), projektowania form wtryskowych i wulkanizacyjnych

 • Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

to specjalność kształcąca inżynierów wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne techniki pomiarowe i świadomych znaczenia systemów jakości w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw. Tu nauczysz się m.in.:

 • technik pomiarowych stosowanych w procesach wytwarzania,
 • programowania i obsługi najnowocześniejszych systemów pomiarowych,
 • organizacji i stosowania systemów jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i laboratoriach pomiarowych,
 • korzystania z programów komputerowych wspomagających organizację i zarządzanie systemami jakości,
 • współrzędnościowej techniki pomiarowej z wykorzystaniem maszyn pomiarowych, systemów laserowych i fotogrametrycznych.

 • Techniki multimedialne i poligraficzne

to specjalność kształcąca inżynierów wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne techniki i technologie informacyjne oraz wiedzę o technologiach druku i stosowanych urządzeniach poligraficznych. Tu nauczysz się m.in.:

 • nowoczesnych metod tworzenia grafiki komputerowej i analizy obrazów,
 • nowoczesnych technik i technologii poligraficznych,
 • tworzenia ruchomych obrazów i montażu filmów,
 • podstaw akustyki,
 • wykorzystania technik multimedialnych w inżynierii produkcji.

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria Produkcji to studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania. Przygotowują m.in. do:

 • twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania,
 • projektowania oraz wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych,
 • kreowania rozwiązań problemów technicznych i organizacyjnych,
 • organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych,
 • samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym obszarze inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej,
 • kierowania zespołami ludzkimi w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej i państwowej,
 • koordynowania projektów w zespołach międzynarodowych,
 • doradztwa technicznego i organizacyjnego.

Na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Produkcji istnieje możliwość dyplomowania w jednym z czterech obszarów tematycznych rozszerzających podstawy teoretyczne, wiedzę i kompetencje z zakresu specjalności studiowanej na studiach inżynierskich tj.:


 • Zarządzanie jakością

gdzie nauczysz się: projektowania i organizacji systemów jakości, metod komputerowego wspomagania zarządzania jakością, zasad normalizacji i certyfikacji, metod oceny dokładności pomiarów, współrzędnościowej techniki pomiarowej, będziesz miał możliwość uzyskania uprawnień pełnomocnika ds. jakości i asystenta jakości (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.).


 • Zarządzanie produkcją

gdzie nauczysz się: zarządzania zasobami przedsiębiorstw w cyklu życia wyrobu, planowania, organizowania, sterowania oraz kontrolowania procesów produkcyjnych oraz poznasz nowoczesne metody i techniki wytwarzania, modelowania i symulacji procesów wytwórczych.


 • Eksploatacja systemów produkcyjnych

gdzie nauczysz się: podstaw efektywnej i bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń, poznasz narzędzia monitorowania i oceny urządzeń technologicznych, metody zarządzania systemem eksploatacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz współczesne narzędzia oceny technologii, które umożliwiają podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących ich rozwoju, przedmioty w bloku specjalnościowym: Analiza i ocena technologii, Zarządzanie systemem eksploatacji, Nadzorowanie i bezpieczeństwo systemów produkcyjnych.


 • Multimedia i poligrafia

gdzie poznasz zaawansowane metody montażu obrazu i dźwięku, zaawansowane technologie poligraficzne, zasady pracy dziennikarskiej oraz komunikacji interpersonalnej, nauczysz się zarządzania mediami elektronicznymi i kierowania ich produkcją, opracowywania projektów multimedialnych dla potrzeb poligrafii, Internetu, telewizji i telekomunikacji, widowisk teatralnych i plenerowych.


Praktyki i staże:

Praktyki studenckie są realizowane zgodnie z programem studiów. Miejsca, w których są organizowane praktyki tzn. zakłady przemysłowe, instytuty naukowo-badawcze, laboratoria i pracownie badawcze, a także urzędy publiczne, ustalane są zgodnie z kierunkiem studiów oraz prowadzonych na nim specjalnościach. Praktyki zwykle mają charakter indywidualny i odbywane są w wybranej przez Studenta firmie. Istnieją również inne formy praktyk, tj. wyjazdy (obozy) naukowe, w ramach których odwiedzane są zwykle znane firmy o interesującym i nowoczesnym profilu działalności. Praktyki studenckie dają możliwość wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy oraz umiejętności w praktyce, jak również pozwalają na poznanie potencjalnego pracownika przez pracodawcę oraz pracodawcy przez kandydata na pracownika.


Opinie absolwentów: