wtorek, 22 01, 2019
A- A A+

Opiekun kierunku: Dr inż. Rafał Bogucki

Instytutu Inżynierii Materiałowej
Al. Jana Pawła II 37, 31-684 Kraków
tel: 012-628-34-60 (34-50)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://iim.mech.pk.edu.pl

 

Dynamiczny rozwój nauk technicznych w drugiej połowie XX wieku zwiększył zainteresowanie obszarem badań materiałowych. Pojawiła się nowa interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki określana mianem Inżynierii Materiałowej. Ta dyscyplina nauki wykorzystuje wiedzę teoretyczną i eksperymentalną w celu projektowania, wytwarzania oraz zastosowania nowych lub udoskonalonych materiałów inżynierskich nie tylko w technice, lecz również w innych dziedzinach, jak: medycyna, sport, telekomunikacja itp. Osiągnięcia techniki w ostatnich trzech dekadach dowiodły, że bez zastosowania nowych materiałów nie byłyby możliwe takie rozwiązania konstrukcyjne, jak np. urządzenia pracujące w ekstremalnych warunkach (promy kosmiczne, nowoczesne bloki energetyczne), przesyłanie i zapis informacji (światłowody, komputery), czy współczesna protetyka (biomateriały). Podstawowym celem dydaktycznym kierunku Inżynierii Materiałowa jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną i doświadczalną niezbędną do zrozumienia i opisu budowy materiałów oraz zjawisk strukturalnych występujących podczas ich wytwarzania, przetwarzania oraz eksploatacji w różnego rodzaju wyrobach lub konstrukcjach.


Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa zapewniają absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i chemii, nauki o materiałach, doboru materiałów inżynierskich, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności. Powinni oni posiadać umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających projektowanie materiałowe, obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 • prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne
  w przemyśle,
 • zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych,
 • obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i własności materiałów inżynierskich,
 • obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno–ekonomicznego doboru materiałów inżynierskich,
 • podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa zapewniają zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej i nauki o materiałach inżynierskich, informatyki, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz projektowania materiałowego produktów i ich elementów a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, metod kształtowania i badania ich struktury i własności z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskowego oraz zarządzania jakością w procesach wytwórczych materiałów inżynierskich. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 • twórczej działalności w zakresie inżynierii materiałowej oraz informatyki
  i komputerowego wspomagania prac inżynierskich, a także kierowania zespołami działalności twórczej w tym zakresie,
 • pracy naukowo – badawczej oraz obsługi specjalistycznej aparatury do badania struktury i własności materiałów inżynierskich,
 • projektowania procesów technologicznych oraz zarządzania produkcją
  w zakresie inżynierii materiałowej,
 • obsługi systemów informatycznych komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej , a także aktywności
  w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia

Inżynieria Materiałowa – specjalności:

 • Materiały Konstrukcyjne

absolwenci posiadają gruntowną wiedzę o nowoczesnych, różnorodnych tworzywach inżynierskich, popartą znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych, oraz zasad kształtowania ich właściwości; są przygotowani do prowadzenia badań materiałowych, prac związanych z doborem i projektowaniem materiałów konstrukcyjnych oraz pracy w charakterze technologów i koordynatorów prac zespołowych.

 • Inżynieria Spajania Materiałów

absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu technologii spajania materiałów metalowych i niemetalowych, procesów pokrewnych oraz regeneracji materiałów różnymi metodami spawalniczymi, projektowania konstrukcji spawanych, wykorzystania komputerowych programów wspomagających w technologii spajania i projektowaniu konstrukcji spawanych, metod badania odbioru oraz oceny własności wyrobów i konstrukcji spajanych, a także zarządzania systemami jakości w procesach projektowania i wytwarzania metalowych konstrukcji spawanych.


Praktyki i staże:

Celem praktyki studenckich jest poznanie procesów wytwarzania, przeróbki i obróbki nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn, urządzeń i konstrukcji metalowych oraz elementów z tworzyw niemetalowych. Zakłady przemysłowe, instytuty naukowo-badawcze, laboratoria i pracownie badawcze a także urzędy publiczne, w których organizowane są praktyki ustalane są zgodnie z profilem prowadzonych specjalności. Poniższy wykaz przedstawia wybrane z ostatnich latach praktyki organizowano w następujących zakładach i instytucjach:

 • AKSA S.C. – Siepraw
 • Arcelor Mittal S.A. – Kraków
 • ARENA COMET SCS - Skawina
 • DELPHI TCK - Skawina,
 • Huta Stali Jakościowych – Stalowa Wola
 • Kreisler Polska Sp. z o. o. – Kraków
 • Kuźnia GLINIK – Gorlice
 • Mostostal Kraków S.A. – Kraków
 • Narzędziownia WSK – Kraków
 • NEWAG – Nowy Sącz
 • Novmar Sp. z o.o. – Kraków


Opinie absolwentów: