poniedziałek, 21 01, 2019
A- A A+

Inżynieria Bezpieczeństwa

Opiekun kierunku: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup

Studia na kierunku kształcą specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa zintegrowanego w skład którego wchodzą: bezpieczeństwo człowieka, bezpieczeństwo środowiska naturalnego i bezpieczeństwo procesowe. Studenci posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W ramach kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie służby BHP (DU20042468) pracownikami służby BHP mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy). Po ich ukończeniu osoba spełnia wymogi kwalifikacyjne:

 • Starszego inspektora ds. bhp – bez wymogu stażu pracy
 • Specjalisty ds. bhp – wymagany dodatkowo 1 rok stażu pracy w służbie bhp
 • Starszego specjalisty ds. bhp – wymagany dodatkowo 3-letni staż pracy w służbie bhp
 • Głównego specjalisty ds. bhp – wymagany dodatkowo 5-letni staż pracy w służbie bhp

Absolwent kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa będzie przygotowany do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji, zagrożenia technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania, oceny ryzyka zawodowego, przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń, ograniczenia lub minimalizacji szkód, organizacji systemów ratownictwa. Nabyta wiedza pozwoli mu także np. na:

 • efektywne działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • stosowanie zasad ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy,
 • organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń,
 • prowadzenie kontroli pracy oraz analizowanie zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych. efektywne działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • stosowanie zasad ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy,
 • organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń,
 • prowadzenie kontroli pracy oraz analizowanie zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych.

Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa pozwoli absolwentom sprostać wszystkim wymaganiom stawianym służbom bhp w kraju, a tym samym da możliwość zatrudnienia w dużych firmach państwowych i prywatnych, a także szanse niezależnej działalności gospodarczej. Absolwenci studiów I stopnia uzyskując tytuł inżyniera są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na wybranej specjalności.


Inżynieria bezpieczeństwa - specjalności:

Bezpieczeństwo pracy i środowiska

Szczegółowych informacji o specjalności „Bezpieczeństwo pracy i środowiska” udziela:

Katedra Aparatury Przemysłowej
Politechnika Krakowska
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel./fax: 012 628-55-35
http://riad.usk.pk.edu.pl/~kap/

Studiując na specjalności Bezpieczeństwo pracy i środowiska studenci poznają zagadnienia związane z racjonalną maksymalizacją ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji. Ogólny cel kształcenia na specjalności obejmuje bezpieczeństwo zintegrowane w skład którego wchodzą: bezpieczeństwo człowieka, bezpieczeństwo środowiska naturalnego, bezpieczeństwo procesowe.

W trakcie studiowania na specjalności Bezpieczeństwo pracy i środowiska szczególną uwagę zwracamy na problemy z zakresu: bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji, zagrożenia technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania, oceny ryzyka zawodowego, przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń, ograniczenia lub minimalizacji szkód, organizacji systemów ratownictwa.


 

Bezpieczeństwo transportu drogowego

Szczegółowych informacji o specjalności „Bezpieczeństwo transportu drogowego” udziela:

Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel.: 012 628-35-30, fax: 012 628-13-44
www.pk.edu.pl/~m-4/

Studiując na specjalności Bezpieczeństwo transportu drogowego studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu budowy pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem: elementów bezpieczeństwa czynnego i biernego, przewozu materiałów niebezpiecznych, infrastruktury drogowej, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego

W czasie studiów studenci poznają również problematykę ekologicznych i prawnych aspektów transportu drogowego, rzeczoznawstwa samochodowego i rekonstrukcji wypadków drogowych. W czasie ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych studenci będą uczestniczyć w badaniach diagnostycznych i trakcyjnych samochodów, komputerowych symulacjach ruchu i analizie przebiegu wypadków drogowych. Zajęcia na specjalności prowadzą między innymi specjaliści posiadający uprawnienia rzeczoznawcze z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz biegli sądowi. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwoli absolwentom ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach transportowych, ubezpieczeniowych, związanych z nadzorem ruchu drogowego i policji.


 

Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych

Szczegółowych informacji o specjalności „Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych” udziela:

Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel.: 012 628-35-59 lub 628-35-60, fax: 012 628-35-60
www.kmiue.mech.pk.edu.pl/

W czasie studiów na specjalności Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych nabędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do obliczeń, projektowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Zdobędziesz przygotowanie do projektowania instalacji grzewczych w obiektach mieszkalnych i przemyśle. Szczególna uwaga zwrócona zostanie przy tym na zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, bezpieczeństwem wytwarzania oraz dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej. W czasie studiów nabędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami obliczeniowymi (CAD, MES, CFD, OZC, CO). Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia oprogramowania. Będąc Absolwentem znajdziesz zatrudnienie jako specjalista ds. bezpieczeństwa w elektrowniach, elektrociepłowniach, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją, biurach projektowych, jednostkach badawczych i naukowych, w służbach energetycznych i inwestycyjnych przedsiębiorstw wytwarzających, dystrybuujących i wykorzystujących media energetyczne. Ukończenie tej specjalności to również możliwość zatrudnienia w organach administracji państwowej i samorządów terytorialnych związanych z sektorem energetycznym.


Inżynieria Bezpieczeństwa – praktyki i staże:

Podczas studiów na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa studenci mogą brać czynny udział w europejskich projektach edukacyjnych i badawczych oraz odbywać praktyki w renomowanych zakładach przemysłowych m.in:

Biuro Projektowe Lurgi Polska, Biuro Projektowe Koksoprojekt S.A., Valeo Service Poland, Delphi Poland, Autoryzowane serwisy Opel, Volvo, MAN, Auto Special – autoryzowany dealer VW, Audi, Siemens sp. z o.o., Mostostal - Wrocław S.A., Herz - Systemy Grzewcze, Danfoss Sp. z o. o., Rosenberg Polska, Bosch Group, CERN - Europejska Organizacja Badań Jądrowych.


Opinie absolwentów