poniedziałek, 21 01, 2019
A- A A+

Informatyka stosowana

Opiekun kierunku: Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
Instytut Informatyki Stosowanej M-7
Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel. (+48) 012 628 36 30, fax: (+48) 012 648 82 67
http://m7.mech.pk.edu.pl/

Informacje ogólne


Studia na kierunku Informatyka Stosowana pierwszego i drugiego stopnia są ofertą skierowaną dla tych, którzy chcą nabyć nie tylko umiejętność programowania, ale przede wszystkim tworzenia i wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana dysponują szeroką wiedzą zarówno z zakresu nauk podstawowych, takich jak matematyka, fizyka, jak również ukierunkowaną na podstawowe problemy współczesnej informatyki. W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość kontaktu ze specjalistami z różnych dyscyplin naukowych, m.in. automatyki i robotyki, budowy i eksploatacji maszyn, energetyki, inżynierii materiałowej, biomechaniki, mechaniki, transportu itp. Dzięki temu absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w różnorodnych firmach wykorzystujących technologie informacyjne. Wiedza ta jest pogłębiana w trakcie praktyk. Daje to naszym absolwentom pewną przewagę na rynku pracy, gdyż już w momencie zakończenia studiów posiadają znaczny poziom wiedzy praktycznej.

Na studiach I stopnia, przygotowujących do wykonywania zawodu informatyka oraz ewentualnego podjęcia studiów II stopnia, zrezygnowano z standardowego podziału na specjalności, umożliwiając studentom samodzielny wybór przedmiotów specjalizujących w ramach czterech bloków przedmiotów wybieralnych:

  • inżynieria przemysłowa,
  • inżynieria oprogramowania,
  • systemy informatyczne w medycynie,
  • systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

Dzięki tak elastycznemu planowi studiów, każdy ze studentów ukończy dwa wybrane przez siebie bloki przedmiotów wybieralnych, specjalizując się w dwóch wybranych dziedzinach, co może stanowić niewątpliwy atut w przyszłej pracy zawodowej. Dużą wagę przywiązujemy do znajomości przez studentów języka angielskiego, dlatego też, język ten jest obowiązkowy, a nasi absolwenci powinni posługiwać się nim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.


Studia II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana dają możliwość poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu problemów i wyzwań współczesnej informatyki. Prowadzone profilujące bloki przedmiotów wybieralnych  stanowią odpowiedź na aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy i obejmują następujące zagadnienia: systemy sieciowe i bazy danych, systemy CAD i przetwarzanie obrazów, systemy mobilne i interaktywne.

W trakcie studiów zdobędziecie umiejętności z zakresu:

  • użytkowania komputerów i sieci komputerowych łącznie z systemami operacyjnymi i urządzeniami peryferyjnymi,
  • grafiki komputerowej oraz komputerowej analizy obrazu,
  • tworzenia stron WWW oraz aplikacji sieciowych,
  • komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), w tym wykorzystania programów do uniwersalnych i specjalistycznych obliczeń inżynierskich (np. metody MES, CFD, CAM),
  • programowania w językach C++, Delphi, Java, i innych
  • systemów baz danych i projektowania relacyjnych baz danych

Absolwenci studiów I i II stopnia Informatyki Stosowanej to specjaliści, którzy nie tylko znają podstawowe dziedziny informatyki, ale przede wszystkim to osoby których wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie pozwala na twórczą współpracę z przedstawicielami innych dziedzin nauki, przemysłu czy gospodarki.


Praktyki i staże


Opinie absolwentów